Chemia przemysłowa

Oferujemy szeroką gamę odczynników laboratoryjnych i produktów do wyrobu farb, lakierów, oczyszczania itp.

 

 

W naszej podstawowej ofercie znajdą Państwo następujące surowce chemii przemysłowej:

 • Aceton – rozpuszczalnik stosowany w butlach na acetylen, wykorzystywany także do produkcji leków, lakierów, środków czyszczących oraz farb i barwników.
 • Alizarol – odczynnik do badania kwasowości mleka. Skład oparty na bazie alizaryny w mieszaninie alkoholi.
 • Amoniak w rozt cz.d.a. (woda amoniakalna) – używana m.in. do produkcji żelatyny, produktów półorganicznych, barwników, a także jako nawóz sztuczny i regulator pH. W przedsiębiorstwach przemysłowych stosowana jako reduktor w procesach selektywnej redukcji katalitycznej oraz selektywnej redukcji niekatalitycznej.
 • Atlantol – stosowany do dezynfekcji, odtłuszczania i czyszczenia w przemyśle żywnościowym (obwody zamknięte, rurociągi, wszelkie powierzchnie, kadzie, cysterny i inne urządzenia). Nadaje się do mycia ręcznego, mechanicznego, jak i obiegów zamkniętych. Doskonale sprawdza się w: browarach, wytwórniach napojów gazowanych i gorzelniach, wytwórniach serów i lodów, zakładach mięsnych i przetwórstwie ryb, piekarniach i wytwórniach słodyczy, restauracjach, pubach, kawiarniach, barach, itp.
 • Atlantol 501 – preparat uzupełniający działanie atlantolu 914. Jest środkiem czyszczącym dla przemysłu spożywczego (mleczarnie, fermy mleczne, browary, wytwórnie wód itd. Usuwa kamień wapienny z instalacji mleczarskich powstający z wody i pozostałości mleka.
 • Azotan potasu (saletra potasowa, saletra indyjska, kwasu azotowego, sól potasowa) – stosowany jako nawóz sztuczny oraz do konserwowania mięs.
 • Azotan sodu cz.d.a. (saletra sodowa, saletra chilijska) – używany jako nawóz azotowy, a także do produkcji emalii, lakierów i farb. W przemyśle spożywczym środek do konserwowania mięs.
 • Benzoesan sodu – konserwant w przemyśle spożywczym, używany także w medycynie jako środek o działaniu wykrztuśnym i odkażającym oraz surowiec pomocniczy w produkcji past do zębów i środków diagnostycznych do badania wątroby.
 • Bezwodnik kwasu chromowego – stosowany do obróbki powierzchni (galwanoplastyka, pasywacja, anodowanie, platerowanie).
 • Borax 10 wodny – składnik nawozów mineralnych stosowany w przemyśle szklarskim i ceramicznym, do lutowania, w przemyśle kosmetycznym i środków piorących, w laboratoriach chemicznych, stosowany także jako substancja buforowa
 • Borax 5 wodny – jw.
 • Chlorek poliglinu – stosowany do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, powierzchniowej i podziemnej, a także do oczyszczania ścieków przemysłowych.
 • Chlorek potasu – wykorzystywany jako nawóz potasowy, a także jako składnik soli do posypywania dróg w zimie.
 • Chlorek sodu (sól warzona/kamienna) – środek spożywczy i dom konserwacji żywności, stosowany także w garbarstwie, przemyśle szklarskim, w spektrospkopii, chłodnictwie i jako surowiec do otrzymywania innych związków chemicznych.
 • Chlorek sodu w tabletkach – jw.
 • Chlorek wapnia (stały i w r-r) – stosowany jako środek osuszający i do sporządzania mieszanin oziębiających.
 • Chlorek żelaza (II) i (III) (żelaza chlorek, trójchlorek żelaza) – stosowany do uzdatniania ścieków i wody, w hutnictwie do przerobu rud miedzi i srebra, jako zaprawa w farbiarstwie, w przemyśle organicznym jako łagodny środek utleniający i jako środek kondensacyjny podczas chlorowania, katalizator w lecznictwie do tamowania krwi, do wyrobu błękitu berlińskieg, do wyrobu farb i atramentu.
 • Chlorosiarczan żelaza – przydatny do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody pitnej.
 • Clovin RS – proszek do mycia i czyszczenia w przemyśle rolno-spożywczym oraz do zamaczania bielizny w procesie prania.
 • Czterochloroetylen – rozpuszczalnik tłuszczów, żywic, wosków, służyb także do czyszczenia i prania wyrobów z włókien naturalnych, syntetycznych i ich mieszanek. W przemyśle metalowym, precyzyjnym i motoryzacyjnym stosowany sprawdza się jako środek odtłuszczający (odtłuszczanie metali) i jako środek ekstrakcyjny
 • Dwuchloroeten – stosowany m.in. jako rozpuszczalnik.
 • Dwuchromian potasu – utleniacz w przemyśle chemicznym i preparatyce laboratoryjnej, stosowany także w elektrolizie, do produkcji barwników, w pirotechnice, wyrobie szkła, klejów, farbiarstwie, w litografii i fotografii oraz w przemyśle ceramicznym.
 • Dwukrzemian sodowy – użyteczny w przemyśle chemicznym i w chemii gospodarczej.
 • Esencja octowa E260 – stosowana w przemyśle spożywczym do sporządzania roztworu kwasu octowego wykorzystywanego przy produkcji żywności
 • Fluorokrzemian sodowy – stosowany jako środek owadobójczy i do fluorowania wody.
 • Formalina – znajduje bogate zastosowania w wielu rodzajach przemysłu chemicznego, tworzyw sztucznych i gumy, produkcji papieru i wielu innych. Dzięki swej silnej bakteriobójczości sprawdza się w konserwacji i przechowywaniu preparatów biologicznych.
 • Fosforan dwuamonowy – stosowany m.in. jako nawóz oraz jako pożywka przy produkcji win.
 • Fosforan dwuwapniowy – wykorzystywany jako suplement diety i źródło wapnia oraz zagęstnik iśrodek spulchniający do ciasta. Znajduje zastosowanie również w produktach stomatologicznych i medycznych, w tworzywach sztucznych i nawozach oraz przy produkcji szkła.
 • Fosforan jednowapniowy – składnik nawozów, proszków do pieczenia oraz suplement diety i stabilizator tworzyw sztucznych.
 • Fosforan sodu (ortofosforan trójsodowy, fosforan trisodowy) – jest stosowany głównie jako środek do zmiękczania wody, do produkcji środków myjących, papieru i w przemyśle galwanotechnicznym.
 • Fosforan trójbsodowy – doskonała pożywka dla drożdży gorzelniczych i winiarskich, zwiększa wydajność drożdży i skraca czas fermentacji
 • Glikol – stosowany w instalacjach chłodniczych, a także w płynach do chłodnic. Wykorzystywany również przy produkcji m.in. materiałów wybuchowych, żywic poliestrowych oraz rozpuszczalników.
 • Glikol propylenowy – znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w kosmetyce, farmacji i do wyrobu artykułów tytoniowych.
 • Kwas askorbinowy (witamina C) – stosowany w przemyśle spożywczym i do produkcji kosmetyków.
 • Kwas azotowy – stosowany do produkcji nawozów sztucznych, jedwabiu sztucznego, barwników środków leczniczych, w przemyśle spożywczym i ogrodnictwie (bez glebowa uprawa roślin), służy też do nitrowania związków organicznych, produkcji azotanów srebra dla przemysłu fotograficznego, do produkcji środków farmaceutycznych oraz do produkcji barwników, jest półproduktem do wytwarzania nawozów azotowych w mleczarniach, a w galwanizeriach do oczyszczania powierzchni metalicznych. W chemii analitycznej jako środek utleniający i do rozpuszczania metali.
 • Kwas borowy – składnik nawozów, środek do impregnacji drewna, wykorzystywany także do produkcji szkła borowego i farb, w garbarstwie oraz jako konserwant. Znajduje zastosowanie także w medycynie.
 • Kwasek cytrynowy – wykorzystywany jako środek myjący w procesach czyszczących, a także regulator kwasowości i przeciwutleniach w produktach spożywczych.
 • Kwas fosforowy spożywczy – stosowany do rafinacji olejów roślinnych i przy produkcji drożdży. Niezbędny także w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, gdzie sprawdza się m.in. przy obróbce metali, w chemii gospodarczej, przy produkcji nawozów płynnych, materiałów ogniotrwałych, biopaliw.
 • Kwas fosforowy techniczny – używany do produkcji nawozów sztucznych, farmaceutyków, do uzdatniania wody i jako pigment, dodatek do zastosowań chemicznych lub technicznych. Użyteczny takze w stomatologii i przy produkcji żywności.
 • Kwas glutarowy – stosowany w chemikaliach do syntez lub jako odczynnik analityczny.
 • Kwas mlekowy – używany w pszczelarstwie, przemyśle garbarskim i teklstylnym, a także jako regulator kwasowości w cukiernictwie.
 • Kwas mrówkowy techniczny 85% – stosowany w laboratoriach oraz w przemyśle włókienniczym, garbarskim, chemicznym. Służy ponadto do przemywania instalacji, do przygotowywania powierzchni metalowych i jako czynnik regulujący pH.
 • Kwas octowy 50% i 80% – przydatny w przemyśle perfumeryjnym, chemicznym, włókienniczym, skórzanym, papierniczym i spożywczym.
 • Kwas siarkowy – stosowany do produkcji innych kwasów, do produkcji włókien sztucznych, środków wybuchowyc, barwników i nawozów sztucznych. Używany także w laboratoriach oraz do produkcji środków piorących i leków, a także do oczyszczania parafiny, nafty, olejów i do osuszczania gazów.
 • Kwas siarkowy mleczarski – stosowany do prób mleczarskich, stosowany w przemyśle :spożywczym, papierniczym- do produkcji papieru, włókienniczym – do wyrobu włókien sztucznych, chemicznym, metalowym i farmaceutycznym, służy jako środek odwadniający i utleniający. Wykorzystywany w przemyśle organicznym, cukrowniczym, garbarstwie, gorzelnictwie, drożdżownictwie, farbiarstwie. Służy do wytwarzania rozpuszczalnych nawozów fosforowych, siarczanu amonowego (używanego jako nawóz) i innych siarczanów, wielu chemikaliów oraz leków. Kwas ten stosuje się jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych, do trawienia szkła, żelaza, blach (w celu usunięcia rdzy przed cynkowaniem, cynowaniem lub emaliowaniem). Służy do rafinacji tłuszczów i olejów, do oczyszczania nafty i wosku ziemnego
  oraz do sulfonowania i nitrowania związków organicznych.
 • Kwas siarkowy akumulatorowy – surowiec do produkcji nawozów sztucznych, materiałów wybuchowych i sztucznego jedwabiu. Używany także do syntez chemicznych i do rafinacji tłuszczów.
 • Kwas solny spożywczy – używany przy produkcji, utylizacji i dystrybucji kwasu chlorowodorowego.
 • Kwas solny techniczny – jw.
 • Kwas szczawiowy – stosowany m.in. do usuwania rdzy, a także przy wywabianiu plam z atramentu, w pszczelarstwie, farbiarstwie i przy produkcji proszków czyszczących.
 • Kwaśny węglan amonu – używany w dodatkach do środków spożywczych i w chemikaliach laboratoryjnych, a także jako materiał pędny.
 • Ług sodowy 30-50% (wodorotlenek sodu w roztworze) – stosowany w przemyśle chemicznym, spożywczym, włókienniczym, papierniczym.
 • Mirax – proszek do mycia i czyszczenia w przemyśle rolno-spożywczym.
 • Mocznik – sprawdza się jako nawóz, a także reduktor przy oczyszczaniu spalin.
 • Mrówczan sodu techniczny – do produkcji skóry, futer i tekstyliów, stosowany także m.in. w detergentach, płynach wiertniczych, w produktach do mycia i czyszczenia i w laboratoriach.
 • Nadmanganian potasu – stosowany jako utleniacz w reakcjach chemicznych oraz w analizie chemicznej i ilościowej. Dzięki właściwiościom bakterio- i grzybobójczym używany do odkażania.
 • Nadsiarczan sodu – znajduje zastosowanie przy produkcji płytek drukowanych służących do montażu podzespołów elektronicznych.
 • Nadtlenek wodoru spożywczy i techniczny (woda utleniona) – stosowany do dezynfekcji oraz jako środek bielący do produktów roślinnych, zwierzęcych i tworzyw sztucznych, w kosmetyce, w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym jako środek bakteriobójczy, w przemyśle włókienniczym i celulozowo – papierniczym jako środek wybielający, w procesach ochrony środowiska do neutralizacji ścieków i oczyszczania wody oraz w przemyśle chemicznym jako surowiec do produkcji związków np. nadtlenowych.
 • Nadwęglan sodu – środek wybielający w produktach chemii gospodarczej.
 • Napełniacz krzemionkowy – wypełniacz mas uszczelniających, tworzyw sztucznych i kauczuków, wykorzystywany w branży gumowej, budowlanej, farb i lakierów.
 • Octan tokoferylu (octan witaminy E) – używany w produkcji kosmetyków i środków dermatologicznych.
 • Pirofosforan dwusodu – stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym.
 • Pirosiarczan sodu – znajduje zastosowanie w przemyśle fotograficznym, przy produkcji wyrobów włókienniczych, nawozów, tworzyw sztucznych, skór i futer. Wykorzystywany także w przemyśle papierniczym oraz meblarskim i włókienniczym.
 • Podchloryn sodu – składnik wybielaczy, używany także w stomatologii i do dezynfekcji ujęć wody i pomieszczeń dla zwierząt.
 • Podsiarczyn sody (ditionion sodu, hydrosulfit) – reduktor w farbiarstwie włókienniczym oraz jako wybielacz włókna drzewnego przy produkcji papieru.
 • Proszek Clovin – patrz: Clovin RS.
 • Proszek Mirax – patrz: Mirax.
 • Rudmet – środek przeznaczony do mycia opakowań szklanych, zbiorników, posadzek, podłóg, ścian, przedmiotów metalowych oraz części maszyn. Nie stosować do mycia aluminium i metali kolorowych, powierzchni lakierowanych, szyb oraz materiałów wrażliwych na alkalia.
 • Rudwel – przemysłowy środek myjący.
 • Rumil – bardzo energiczny środek stosowany do mycia przedmiotów mocno zabrudzonych, głównie tłuszczami, olejami mineralnymi oraz roślinnymi. Stosowany jest do mycia silnie zabrudzonych opakowań szklanych w przemyśle spożywczym, a zwłaszcza owocowo-warzywnym, spirytusowym, piwowarskim, mleczarskim. W przemyśle maszynowym i metalowym do mycia zatłuszczonych przedmiotów stalowych, wyrobów prasowanych i odlewanych. Środek można stosować do usuwania starych powłok lakierniczych przez wygotowanie.
 • Siarczan amonu – stosowany w przemyśle drożdżowym i garbarstwie oraz jako nawóz sztuczny.
 • Siarczan chromu zasadowy – garbnik stosowany w przemyśle garbarskim.
 • Siarczan cynku – wykorzystywany m.in. jako składnik elektrolitu podczas cynkowania elektrolitycznego.
 • Siarczan glinu – stosowany jako półprodukt do otrzymywania innych związków glinu, a także w przemy śle papierniczym, garbarskim i jako zaprawa farbiarska.
 • Siarczan magnezu pięciowodny – do wytwarzania innych soli magnezowych oraz nawozów z zawartością magnezu, znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle włókienniczym, celulozowo-papierniczym i chemicznym.
 • Siarczan magnezu siedmiowodny – jw.
 • Siarczan żelaza – w zależności od stopnia utlenienia stosowany w medycynie (II) lub w procesie oczyszczania ścieków (III).
 • Siarczek sodu – wykorzystywany m.in. jako odczynnik chemiczny w garbarstwie do usuwania sierści ze skór, środek redukujący i do produkcji barwników siarkowych.
 • Siarczyn sodowy bezwodny techniczny – wykorzystywany w elektrociepłowniach do uzdatniania wody, znajduje zastosowanie także w przemyśle garbarskim, spożywczym i włókienniczym.
 • Siarczyn sodowy siedmiowodny – użyteczny do celów fotograficznych oraz w przemyśle garbarskim, włókienniczym, spożywczym, papierniczym i do uzdatniania wody.
 • Siarka – stosowana przede wszystkim do wytwarzania nawozów fosforowych i w procesach ługowania rud. Stanowi ponadto składnik wielu leków, środków ochrony roślin i środków do zwalaczania gryzoni. Przydatna także w przemyśle papierniczym.
 • Soda kalcynowana (soda amoniakalna) – do wyrobu szkła i papieru, stosowana także jako składnik mydła, środków piorących, w garbarstwie, papiernictwie i syntezach laboratoryjnych.
 • Soda kaustyczna (wodorotlenek sodu) – surowiec chemiczny w chemii technicznej, do produkcji mydeł, w produkcji celulozy, barwników, detergentów, w przemyśle włókienniczym, do wyrobu szkła wodnego, do regeneracji kauczuku, jako odczynnik laboratoryjny, jako środek czyszczący i myjący w przemyśle mleczarskim i spożywczym oraz do rafinacji ropy naftowej. W postaci granulowanej stosowana jest jako masa do pochłaniaczy.
 • Sorbinian potasu – środek konserwujący do żywności, przydatny takze przy produkcji papierosów i kosmetyków.
 • Szkło wodne sodowe – składnik klejów, kitów, żywic silikonowych, spoiwo do materiałów ceramicznych. Stosowany także w odlewnictwie, do wyrobu farb, elektrod spawalniczych, proszków do prania, materiałów ogniotrwałych oraz jako dodatek do żywności.
 • Tlenek cynku (biel cynkowa, biel chińska) – stosowany m.in. w kryminalistyce, a także jako środek przyspieszający gojenie ran.
 • Trójpolifosforan sodu spożywczy – użyteczny w przemyśle mięsnym, rybnym i przy produkcji serów.
 • Trójpolifosforan sodu techniczny – stosowany w chemii gospodarczej, do produkcji materiaów odniotrwałych, a także do obróbki metali i w produkcji kosmetyków.
 • Utrwalacz IS – środek do utrwalania wybarwień tkanin.
 • Wapno chlorowane (podchloryn wapnia) – stosowane do sporządzania roztworów dezynfekcyjnych, do bielenia, a także jako odczynnik analityczny.
 • Wapno hydratyzowane – do użycia przy przygotowywaniu zapraw wapiennych i cementowo-wapiennych.
 • Węglan wapnia (kreda budowlana) – materiał budowlany; znajduje zastosowanie także jako chemiczny utwardzacz do żywności.
 • Woda amoniakalna (wodorotlenek amonu roztwór wodny) – patrz: wmoniak w rozt cz.d.a.
 • Wodorosiarczyn sodu – w przemyśle celulozowo-papierniczym, ziemniaczanym, w oczyszczalniach ścieków i jako antychlor m.in. w przemyśle tekstylnym, chemicznym, farmaceutycznym.
 • Wodorotlenek potasu (płatki) – ma liczne zastosowania w przemyśle chemicznym, m.in. jako środek suszący i bielący, do wyrobu mydeł potasowych, do otrzymywania innych związków potasowych i do teksturyzacji płytek krzemowych.
 • Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu, soda oczyszczona) – regulujący pH dodatek do żywności oraz składnik propszków do pieczenia. Stosowany także w medycynie.
 • Zielony tlenek chromu – składnik farb, emalii, past polerskich, materiałów ogniotrwałych, używany także do barwienia szkła.
 • Ziemia okrzemkowa F10-F70 (filtracni kremelina) – stosowana jako materiał filtracyjny.
 • Zol krzemowy – niezastąpiony m.in. w winiarstwie do usuwania zmętnień białkowych.
 • Żelatyna – dodatek do żywności, stosowana także w licznych farmaceutykach i kosmetykach.